Voel jij je thuis?

Wie gaat er voor je zorgen als je dat zelf niet meer kan? En voor wie ga jij zorgen? We kunnen niet zo maar meer verwachten dat het allemaal wel geregeld wordt. Hoe komen we tot nieuwe vormen waarin we met elkaar voor elkaar kunnen zorgen?

volgende

Zorg met elkaar

In het project ‘Zorg voor Elkaar’ ontwikkelen we vier initiatieven verder in de praktijk, waarin vitale ouderen op een bijzondere, zingevende manier worden aangesproken iets te betekenen voor kwetsbare ouderen, Deze initiatieven, van telkens een mantelzorger en een kunstenaar, zijn voortgekomen uit een project met Museum Rotterdam.

Gemoedswandelingen – Herman Tiggeloven, Misja Immink: Een reeks themawandelingen die als groepswandeling worden aangeboden aan verzorgingshuizen en die ouderen uitnodigen de deur uit te gaan. De gemoedswandelingen bevragen deelnemers onderweg over thema’s als gelukzaligheid, tederheid of twijfel, en hebben voldoende (nood)voorzieningen als toiletgelegenheden, bankjes en OV-haltes.

Informele zorgwijzer – Fatma Eraslan, Nina Boas: Fatma Eraslan werkt met al haar activiteiten in de buurt Delfshaven in Rotterdam als een informele zorgwijzer voor kwetsbare mensen – vooral van niet-Nederlandse afkomst – die niet door ondersteunende organisaties bereikt worden, of deze zelf niet weten te vinden. De volgende stap is haar rol en activiteiten beter in te bedden en verbindingen te vormen met aansluitende organisaties in de buurt, waarbij Fatma vaak de eerste, informele schakel in de keten zal zijn.

Als woorden bloemen worden – Els Mastik, Peik Suyling: bloemen zijn het symbool van levenskracht en vergankelijkheid. We tekenen bloemen met ouderen, om zonder woorden uitdrukking te kunnen geven aan wat er in je leeft. Het doel is een groep van 10-15 ouderen mede-initiatiefnemer te maken van terugkerende bloementekenworkshops (vóór ouderen dóór ouderen) in de omgevingen waar ze wonen en/of de gemeenschappen waar ze in leven.

Het Zal Werken – Helmuth Tjemmes, Dennis Lohuis: een uitvindersbrigade van vastberaden senioren, die spreekuren geeft in verzorgingshuizen. We willen praktische oplossingen bieden waar ouderen met een (lichamelijke) beperking mee geholpen zijn. Door – vaak kleine – obstakels weg te nemen, kunnen we hen helpen in hun zelfredzaamheid, en kunnen vitale ouderen zich inzetten op een manier die er echt toe doet.

De vier initiatieven werken ieder op een eigen manier aan nieuwe, op wederkerigheid gebaseerde verbindingen tussen vitale en kwetsbare ouderen. Ze zijn in het klein al in de praktijk ‘getest’, de volgende stap is ze – gedurende de periode van een jaar – in de praktijk te laten groeien: al doende te leren, resultaten te boeken en te werken aan de benodigde netwerken en verbindingen.