essay sites

Never trust a road without friction

Over

Vormgeving is een ruim begrip. Ook situaties in de samenleving kunnen worden vormgegeven. Young Designers/ werkt met teams van ontwerpers, kunstenaars, wetenschappers, andere professionals en de betrokkenen aan belangrijke onderwerpen die leven in de maatschappij.

We hebben niet de illusie problemen op te lossen. Wel willen we beweging op gang brengen, een verandering van attitude bewerkstelligen, omdat daar de basis ligt voor echte verandering. Vanuit direct contact en interactie met mensen ontstaan kennis en inzichten, die we voor een grotere groep mensen toegankelijk willen maken.

YD/ bestaat uit Peik Suyling, ontwerper/kunstenaar en Titia Daniels, allesbehalve ontwerper. En de tientallen mensen die jaarlijks bij de projecten betrokken zijn.

Peik Suyling

Titia Daniels